Tags
หมั่นโถว  เหรียญกษาปณ์  การใช้ยา  จรรยาบรรณ  carelessness  การเงิน  อาหารญี่ปุ่น  วงจรสตาร์  ปักแต่ง  ชอคชิพ  เส้นหมี่  ภาพปักปะ   Hospitality  FTP  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  เช็ค  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  safety equipment  ขนมปังกรอบ  สลัด  เขียนแบบแผ่นคลี่  Data Management  ถาด  เลซี่ - เดซี่  สิ่งเสพติด  มินต์  สาหร่าย  วงจรเดลต้า  หมูหยอง  #REF!  แนะนำตัวเอง  การแลกเปลี่ยน  ถั่วแดง  เครื่องกลไฟฟ้า  กล่องบรรจุภัณฑ์  กับแกล้ม  ซอยเซ็ทผม  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  SiteMap  รองเท้า  ขนมปังไส้วีทเจิม  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  เอกลักษณ์ไทย  ภาพปะติด  พิซซ่ากระเป๋า  สโคน  สถิติ  อุปกรณ์สำนักงาน  มอลเบอรี่  เคลือบเรซิ่น  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 108 Records
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
กำลังไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กำลังไฟฟ้า
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
thank