Tags
ลอดช่อง  มอเตอร์ 3 เฟส  บริหารจิต  โวลท์มิเตอร์  Greeting  ที่ใส่ดินสอ  แบบเสื้อ  ทรานซิสเตอร์  เล็บมือนาง  สัมภาษณ์  สับปะรด  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  อาหารไทย  จัดการขยะ  แห้ว  ถั่วแดง  สมบัติของธาตุ  ไข่เยี่ยวม้า  รองเท้า  ขนมปังไส้วีทเจิม  ขั้วแม่เหล็ก  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ดอกไม้  แต่งผม  การสูญเสียพลังงาน  safty  วงจรเดลต้า  สปัน  โจ๊ก  พลังงานในการไหล  สังขยา  คุกกี้ฟักทอง  บัญชีบริษัท  หลอดฟลูออเสเซนต์  อนุรักษ์พลังงาน  เมี่ยง  ฮาวายเอี้ยน  ถาด  ไข่เต่า  แจกัน  Image Ready  ข้าวเม่า  การลงทุน  แขนเสื้อ  ข้าวโพด  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  งานศิลป์  การเงิน  หมี  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 31 Records
ปฐมนิเทศก่อนเรียน รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags :
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,รูปแบบพลังงาน
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
พลังงานกับระบบนิเวศ : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กฎของพลังงาน,พลังงาน
 
มนุษย์กับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
สิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
วิกฤตการณ์พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,วิกฤตการณ์พลังงาน
 
thank