Tags
เย็บเสื้อ  ตัวบ่งปริมาณ  ภาษีอากร  กำลังงานในการไหล  ทอฟฟี่  โยเกิร์ต  เกล้าผม  แรงดันแม่เหล็ก  การสูญเสียพลังงาน  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  แบบตัดเสื้อ  โปรแกรมประมวลผลคำ  มินท์  พหูพจน์  แขนเสื้อ  เครื่องกำเนิดความถี่   แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  หัวไชเท้า  Swish  ใบตอง  พุทธประวัติ  คุกกี้ใหญ่  ตกแต่งเสื้อ  ตะไคร้  เข็มมือ  หมวก  ตุ๊กตาแมวน้ำ  อุปกรณ์สำนักงาน  ขนมปังหน้าคุกกี้  สัญลักษณ์โลหะ  ตัวเลข  การออม  Firewall  เปี๊ยะ  carelessness  ที่จับตู้เย็น  ดีท๊อกซ์ผม  ฤดูกาล  ปลา  protection  วัตต์มิเตอร์  เล็บมือนาง  pdf  สาลี่  คุกกี้นิ่ม  ต่างหู  โรคเอดส์  การจัดการ  ถั่วแดง  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 28 Records
ปฐมนิเทศก่อนเรียน รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags :
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,รูปแบบพลังงาน
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
พลังงานกับระบบนิเวศ : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กฎของพลังงาน,พลังงาน
 
มนุษย์กับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
สิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
วิกฤตการณ์พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,วิกฤตการณ์พลังงาน
 
นโยบายพลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : นโยบายพลังงาน,พลังงาน
 
thank