Tags
แบบทดสอบ  เสื้อผู้ชาย  Key  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  การเย็บผ้า  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  การเงิน  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  จิ๊กซอ  ภาษาบาลี  dangerous  เมี่ยง  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  จัดการขยะ  ปักก้างปลา  วงจรขนาน  ขมปังพิต้า  แรงดันไฟฟ้า  warning  ไบแอสทรานซิสเตอร์  อักษรจีน  กฏความปลอดภัย  สตรอเบอรี่  กระดาษล้มลุก  วางแผนรายจ่าย  หลน  การสุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือ  safety condition  ไหมปัก  หุ้นส่วน  สปัน  Hand Tools  เสื้อฮาวาย  พระไตรปิฎก  Season  เผือก  ดอกไม้  Count  ไส้ผัก  มันเทศ  พีนัทบัตเตอร์  ปลาหมึก  สมการเชิงเส้น  ปีขาล  สาบเสื้อ  สิ่งเสพติด  ประวัติการทำงาน  เครื่องกลไฟฟ้า  ตัวเชื่อมประพจน์   
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 28 Records
ปฐมนิเทศก่อนเรียน รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags :
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,รูปแบบพลังงาน
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
พลังงานกับระบบนิเวศ : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กฎของพลังงาน,พลังงาน
 
มนุษย์กับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
สิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
วิกฤตการณ์พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,วิกฤตการณ์พลังงาน
 
นโยบายพลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : นโยบายพลังงาน,พลังงาน
 
thank