Tags
ปักคัดเวิร์ค  วงจรรักษาระดับแรงดัน  Greeting  ต่างหู  เครื่อกลไฟฟ้า  วงจรขนาน  วงจรเรียงกระแส  ข้าวต้มมัด  Word  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เครื่องวัดไฟฟ้า  น้ำสลัด  อุปกรณ์ไฟฟ้า  Hospitality  ฮ่องกง  ถั่วกวน  รูปแบบพลังงาน  คุกกี้  โปรแกรมนำเสนอ  ธนบัตร  Information  ความช่วยเหลือ  การลงทุน  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  Introduce  ไส้ผัก  Apache  คัสตาร์ด  ทูน่า  อาหารเจ  ข้าวมัน  เครื่องมือกล  สาหร่าย  แห้ว  ตัดเสื้อ  mail client  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  ความต้านทานไฟฟ้า  บาบีคิว   นึ่ง  traffic  ทองม้วน  อบายมุข  Bakery  ความรู้สึก  ฐานข้อมูล  ขมปังพิต้า  กระเป๋าเสื้อ  ปักปะ  พัฟ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 4 Records
ที่ติดตู้เย็นเศษวัสดุ : 32.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ที่ติดตู้เย็น
 
ปั้น...ตุ๊กตาติดตู้เย็น : 41.53 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
 
thank