Tags
วาดภาพ  กระเป๋าจักสาน  กระเป๋าผ้าฝ้าย  เยื่อไผ่  Permission  ดอกไม้  เครื่องวัดไฟฟ้า  กุ้งย่าง  วุ้น  ที่จับตู้เย็น  กระเป๋าสตางค์  หน่วยผลิตสูญหาย  จัดการขยะ  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  วาล์วควบคุมทิศทาง  เสื้อผ้า  ไส้โหงวยิ้ง  แอบเปิ้ล  สนามแม่เหล็ก  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  Diode  สาบเสื้อ  น้ำพริกเผา  danger  matter  กฎของพลังงาน  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  กะเพรา  Leave  ผ้าเช็ดปาก  ASP.NET  การสุ่มตัวอย่าง  FET  โปรแกรมสำนักงาน  protect  ผลิตผลร่วม  การต้อนรับ  จริยธรรมทางธุรกิจ  ทิชชู  ข้าวโพด  กระเป๋าเก่า  อันตรายจากไฟฟ้า  คุกกี้  ทิศทาง  ระบบปฏิบัติการ  ผูกผ้าแบบดอก  หมั่นโถว  plural  ทรานซิสเตอร์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 24 Records
ตุ๊กตาจากผ้า : 42.37 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : ของที่ระลึก,ตุ๊กตาผ้า,ประดิษฐ์
 
ปั้น...ตุ๊กตาติดตู้เย็น : 41.53 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
 
 
thank