Tags
ฟักทอง  น้ำผึ้ง  ทฤษฎีการวางซ้อน  ควบคุมต้นทุน  ขนมกล้วย  ปลา  แบบปกเสื้อ  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ขอบคุณ  มันเทศ  J-FET  FTP  คำนวณเลขฐาน  ตัวหนีบ  คอร์นเฟล็ก  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  หัวไชเท้า  เครื่อกลไฟฟ้า  Master page  ไอซี  แป้งทอด  สารกึ่งตัวนำ  สัญลักษณ์งานเชื่อม  E-R Model  มะนาว  กำเนิดศาสนา  Rules and Precaution sign  โมจิ  การไหล  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ภาพดอกไม้  โครงงานวิทยาศาสตร์  common Symbols  ปีเถาะ  กล่องบรรจุภัณฑ์  การเรียงสับเปลี่ยน  หุ้นกู้  พื้นที่ใต้โค้ง  ร้อยมาลัย  พายผัก  อาหารหวาน  งานดอกไม้  พาย  เหรียญกษาปณ์  ฤดูกาล  เกลียว  IP Address  มูส  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ตัดผมหญิง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 19 Records
 
 
คุกกี้ธัญพืช : 40.31 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : Bakery,ขนม,ขนมอบ,คุกกี้,ธัญพืช,เบเกอรี่,อาหาร
 
คุกกี้ตะไคร้ : 44.5 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : bakery,ขนม,คุกกี้,ตะไคร้,เบเกอรี่,อาหาร
 
คุกกี้ธัญพืช : 36.24 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : bakery,ขนม,คุกกี้,ธัญพืช,เบเกอรี่,อาหาร
 
 
thank