Tags
โปรแกรม PCL  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  งาดำ  เค้กผลไม้  หุ้นส่วน  สถานที่  บายศรี  Safety Symbols  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  carelessness  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  สะเต๊ะ  กระดาษทิชชู  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  สมบัติของสาร  SSH  จัดการขยะ  แรงดันแม่เหล็ก  เซลล์ไฟฟ้า  ชาเขียว  ทองพับ  เช็ค  หมูทอด  กุ้ง  ผูกผ้าแบบระย้า  งานกระดาษ  พายคัสตาร์ด  Key  โปรแกรมประมวลผลคำ  จุดคุ้มทุน  กลศาสตร์ของไหล  อาหารผัด  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  สปัน  มะพร้าวเผา  ขนมเหนียว  table  สาหร่าย  ขนมไทย  ทรัพย์สิน  หมู  การเรียงสับเปลี่ยน  ขนมอบ  พลังงานในการไหล  การจัดหมู่  ประกอบธุรกิจ  แนะนำตัวเอง  ข้าวต้มมัด  อาหารเพื่อสุขภาพ  ผู้ประกอบการ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 3 Records
ประดิษฐ์ด้วยกระดาษสา : 45.25 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : กระดาษสา,การ์ดอวยพร,ประดิษฐ์
 
ป้ายอวยพร : 36.1 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ป้ายอวยพร
 
ปักการ์ดอวยพร : 34.50 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : การ์ดอวยพร,งานปัก
 
thank