Tags
รับปริญญา  ลายสับปะรด  ต้นทุนการผลิต  ต้มยำ  การเลือกผ้า  พล่า  เขียนแบบแผ่นคลี่  งานฝีมือ  หมูสับ  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  คุกกี้ไวท์มอลล์  ที่ไหน  เพ้นท์ผ้า  โอกาสทางธุรกิจ  กระเป๋าผ้าไหม  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ผู้บริโภค  ตัดเสื้อ  ข้าวมัน  แยม  แบบฟอร์ม  พื้นที่ใต้โค้ง  เครื่องมือกล  เขียนแบบ  แบบทดสอบ  ปั้นกระดาษ  พาน  อุปกรณ์ควบคุม  มู่ลี่  อุณหภูมิสี  การสูญเสียพลังงาน  ตรรกศาสตร์  ปักปะ  ปกเสื้อ  รายได้  เคลือบเรซิ่น  การแปลงเลขฐาน  ร้อยมาลัย  Image Ready  จัดการขยะ  โครงงานวิทยาศาสตร์  เย็บตะเข็บ  ทรงตรง  โปรแกรมคำนวน  การออม  งบ  ประวัติการทำงาน  Information  สะเต๊ะ  ปกสมุด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 1 Records
Hospitality การต้อนรับ : 42.53 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : forms,Hospitality,Information,การต้อนรับ,ข้อมูล,แบบฟอร์ม
 
thank