Tags
วงจรแม่เหล็ก  กระทง  การไหลในช่องทางเปิด  ประเภทของการไหล  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ไส้โหงวยิ้ง  การเย็บผ้า  กระเป๋าผ้าไหม  สาร  อัลมอนด์  Information  โอรีโอ้  เครื่องมือและอุปกรณ์  อักษรจีน  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  หลอดคายประจุ  ปักเดินเส้น  ผู้ถือหุ้น  ปักแต่งยีน  กล่องทิชชู  การบัญชี  แอมมิเตอร์  บริหารจิต  สารกึ่งตัวนำ  กำลังงานในการไหล  ฟังก์ชัน  ดีเทอร์มิแนนต์  สัมภาษณ์  กฎความปลอดภัย  ยำ  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  พุทธประวัติ  กล้วย  หมวก  การปรับความเร็วมอเตอร์  กระเป๋าซิ๊ป  บลูเบอร์รี่  ภาพทิวทัศน์  เสาวรส  เขียนโปรแกรม  เยื่อไผ่  เสื้อผู้ชาย  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  ศาสนาพุทธ  ปักปะ  แห้ว  การส่องสว่าง  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  มอเตอร์ 1 เฟส  อาชีพ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าหรือเฟต

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าหรือเฟต
 
 
การนำไดโอดไปใช้งาน : 0.2 นาที
ครูสุคนธ์ พุ่มศรี
Tags : ไดโอด,วงจรเรียงกระแส
 
จีทีโอและเอสซีเอส : 0.2 นาที
ครูสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ
Tags : จีทีโอ,เอสซีเอส
 
การให้ใบแอส J-FET : 0.3 นาที
ครูสุคนธ์ พุ่มศรี
Tags : J-FET,Self-bias
 
สารกึ่งนำตัวไดโอด : 0.2 นาที
ครูสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ
Tags : ไดโอด,สารกึ่งตัวนำ
 
ไอซีออปแอมป์ : 0.2 นาที
ครูสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ
Tags : ไอซี
 
thank