Tags
พริกขิง  การผลิต  ขัดหน้า  prohibition  เส้นหมี่  ปกเสื้อ  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  วงจรเรียงกระแส  อัลมอนด์  Signal Generator  รองเท้าแตะ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  สหกรณ์  กาแฟ  โมบาย  safty  ประกันภัย  แยมโรล  ขั้วแม่เหล็ก  การนับ  อาหารไทย  พีชคณิตแบบบลูลีน  แครอท  นิวเมติกส์  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  เศรษฐกิจพอเพียง  ออสซิลโลสโคป  รับปริญญา  ขนมปัง  วงจรขยาย  กระแสไฟฟ้า  ทองม้วน  แซนวิช  ภาษี  บัวลอย  แม่เหล็กไฟฟ้า   การส่องสว่าง  C  ภาวะโลกร้อน  Ask  Master page  กระต่าย  table  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  อบายมุข  เฟรนว์โทส  กระโปรง  #REF!  อัตราการไหล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ทรานซิสเตอร์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ทรานซิสเตอร์
 
 
ตากับการมองเห็น : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การมองเห็น,แหล่งกำเนิดแสง
 
ทฤษฎีแสง : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ทฤษฎีแสง
 
thank