Tags
ปากหม้อ  ขนมกล้วย  บัตเตอร์  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ตกแต่งโต๊ะ  พัฟ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   แยม  ผ้าเช็ดมือ  เครื่องดับเพลิง  พาน  สมบัติของแสง  หมี  พลังงาน  สตางค์  จรรยาบรรณ  สโคน  อาหารเจ  กล่องบรรจุภัณฑ์  การใช้พลังงาน  ผ้าคลุม  วงจรเดลต้า  ทองพับ  ต้นกระเทียม  Greeting  นวดแผนไทย  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  Leave  ราดหน้า  พวงกุญแจ  Hospitality  ขนมปัง  หมูทอด  วงจรวีตสโตนบริดจ์  ไข่  ผู้ประกอบการ  เส้นหมี่  ตัวเก็บประจุ  เสื้อฮาวาย  อิ่วก้วย  การจัดหมู่  กระดาษทิชชู  ดีเทอร์มิแนนท์  ภาพทิวทัศน์  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  กับแกล้ม  วิถึไทยพอเพียง  ต้นทุนการผลิต  น้ำพริกเผา  เกล้าผม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สารและสมบัติของสาร

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  สารและสมบัติของสาร
 
 
Can you count? : 47.53 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Count,Number,การนับ,ตัวเลข
 
พระพุทธประวัติ : 53.25 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พุทธประวัติ,ศาสนาพุทธ
 
Types of Forms : 39.23 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Forms,Resume,แบบฟอร์ม,ประวัติการทำงาน
 
มนุษย์กับการใช้งาน : 48.58 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย : 38.36 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : danger,protect,safety equipment,warning
 
การเสริมสร้างสัมพันธภาพ : 38.58 นาที
ครูอรุณี สิโรรส
Tags : สัมพันธภาพ
 
thank