Tags
ธุรกิจ  ปอเปี๊ยะสด  ประจุไฟฟ้า  คำนวณเลขฐาน  มินท์  โครงงานวิทยาศาสตร์  ตุ๊กตากระต่าย  ขนมปังไส้วีทเจิม  วงจรขนาน  ขนมปังม้วน  ตัวเลข  อบายมุข  วงจรตัดลูกคลื่น  ผมทรงฟาร่า  ทรงตรง  งานศิลป์  นวดแผนไทย  ออสซิลโลสโคป  บัญชีบริษัท  เอสซีเอส  เขียนแบบโครงสร้าง  ทูโทน  งานประดิษฐ์  กระเป๋าผ้าไหม  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  การแจกแจงแบบปกติ  ภาพปักปะ   วานิลา  zip  ต้นทุนการผลิต  ความเร็วแสง  การเลือกคู่  การปรับความเร็วมอเตอร์  มอเตอร์ไฟฟ้า  หมู  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  Hand Tools  ปักเดินเส้น  เอกลักษณ์ไทย  การตัดเสื้อ  คุกกี้นิ่ม  สมบัติของแสง  ป้ายอวยพร  พะแนง  เยื่อไผ่  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  เชอรี่  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  พัฟท์  ปากหม้อ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การปรับแต่งภาพ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การปรับแต่งภาพ
 
 
สูตรและฟังก์ชัน : 49.54 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : excel,function
 
เริ่มใช้งาน Microsoft Excel 2007 : 45.54 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : excel
 
เริ่มต้นกับ Photoshop : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : Graphic,Photoshop,คอมพิวเตอร์กราฟิก
 
การตกแต่งเอกสาร : 42.44 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : word
 
thank