Tags
ประดิษฐ์  การตลาด  ไส้โหงวยิ้ง  แป้ง  การอ้างเหตุผล  แบบตัดเสื้อ  ข้าวสาลี  เพ้นท์แก้ว  webmail  อาหาร  ต้นทุน  ประเภทของการไหล  ค่าความต้านทานรวม   หมูทอด  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  เฟรนว์โทส  การบัญชี  เสื้อผ้า  Script  บราวนี่  จริยธรรมทางธุรกิจ  FTP  รูปแบบพลังงาน  เมตริกซ์เอกลักษณ์  มันเทศ  โมเมนตัม  งบดุล  ทอดมัน  เงินฝาก  มัฟฟิน  คาปูชิโน  เผือก  ไบแอสทรานซิสเตอร์  อัตราการไหล  ทฤษฎีการวางซ้อน  PHP  เครื่องมือและอุปกรณ์  ผ้ากันเปื้อน  แขนเสื้อ  ปิ้ง  ความสามารถ  ลายปักไหมปัก  สหกรณ์  safety rules  การออม  ที่จับตู้เย็น  ภาษาคอมพิวเตอร์  Java Script  ทำสีผม  พิซซ่ากระเป๋า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เริ่มต้นกับ Photoshop

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  เริ่มต้นกับ Photoshop
 
 
การสร้างแผนภูมิ : 50.44 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : chart,excel
 
การสร้างตาราง : 45.32 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : table,word
 
การสร้างงานพรีเซนเตชัน : 48.5 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : powerpoint,presentation
 
การสร้างจดหมาย : 49.32 นาที
ครูวิรากร ใจเอื้อย
Tags : mail merge,word
 
 
thank