Tags
ดอกไม้  อาหาร  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  หัวไชเท้า  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  บราวนี่  ตุ๊กตา  ประเภทของการไหล  ต้นทุนการผลิต  ทักทาย  โฮลวีท  สัมพันธภาพ  รูปมะเฟือง  ปักแต่งยีน  มินท์  webmail  ไฟ  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  หอยทอด  แรงดันไฟฟ้า  รังนก  ลายปัก  เครื่องประดับ  อัตราการไหล  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  งบประมาณ  ความต้านทานไฟฟ้า  อัลมอลด์  คาวบอย  วงจรควบคุม  ขนมถ้วย  สหกรณ์  นวดแผนไทย  บ๊ะจ่าง  ปีฉลู  การเย็บแขนเสื้อ  งานดอกไม้  ก๋วยเตี๋ยว  หลน  มันเทศ  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ทรานซิสเตอร์  Introduce  แรงลอยตัว  ตรรกศาสตร์  ผ้ากันเปื้อน  ประเมินผลธุรกิจ  โรคเอดส์  ขดลวดอาร์เมเจอร์  เย็บเสื้อ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Log Server ตอนที่ 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Log Server ตอนที่ 1
 
 
Linux ตอนที่ 3 คำสั่ง Linux basic : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux,คำสั่ง Linux
 
TAG ภาษา HTML ตอนที่ 3 FORM : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : HTML,HTML TAG
 
Network ตอนที่ 4 การต่อ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : LAN,network
 
Mysql ตอนที่ 4 คำสั่งในการจัดการฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
PHP ตอนที่ 7 ฟังก์ชั่นกับเลขจำนวนเต็ม : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ฟังก์ชั่น
 
WinZIP : 47.0 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : unzip,zip
 
Page Directive : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
การสร้างแบบทดสอบ 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Toolbook,แบบทดสอบ
 
Web Server Controls 2 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Web Server Control
 
thank