Tags
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  วาดภาพ  Resume  พลังงานไฟฟ้า  เขียนโปรแกรม  โฮลวีท  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  พาน  ปลา  ต้นทุน  พื้นที่ใต้โค้ง  สารกึ่งตัวนำ  Book  SSH  แป้งจี่เผือก  แกงเผ็ด  บ๊ะจ่าง  รังดุม  ตัดผมชาย  สับปะรด  พับริบบิ้น  pdf  การเรียงสับเปลี่ยน  เกลียว  Normalization  Self-bias  เมตริกซ์เอกลักษณ์  โอ๊ต  ร้อยมาลัย  ทฤษฎีแสง  ปักกรอบรูป  ข้าว  กลศาสตร์ของไหล  กฎการส่องสว่าง  เค้กส้ม  เมตริกซ์  เงินทุน  ที่จับตู้เย็น  present  อุปกรณ์ไฟฟ้า  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  แบบกางเกง  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  ซอยเซ็ทผม  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  ภาพจิ๊กซอ  วงจรตัดลูกคลื่น  กุ้ง  ไวท์มอลล์  อาหารจีน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Linux ตอนที่ 6 Mail Server

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Linux ตอนที่ 6 Mail Server
 
 
Open Office Spreadsheet 1 : 46.53 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Spreadsheet,โปรแกรมคำนวน
 
Security for Computer : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : security
 
Swish : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Swish
 
Script css : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : CSS,Dreamwaver,Style Sheet
 
Log Server ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Log Server
 
XML : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : XML
 
คำสั่ง SQL ประเภทลบ/แก้ไขข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : SQL,ฐานข้อมูล
 
Mysql ตอนที่ 5 การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
การติดตั้งโปรแกรม Dreamwaver : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver
 
Advance Firewall ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Firewall
 
thank