Tags
Open Source  หอยทอด  ผลไม้  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  คอมพลีเมนต์  อุณหภูมิสี  กระทง  พล่า  ใบเตย  พระไตรปิฎก  พลังงานในการไหล  ลายพัด  Hello  นวดรักษาโรค  ข้าวเกรียบ  ผลิตผลร่วม  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งเสพติด  ไวท์มอล์  เครื่องอัดลม  นิพจน์  วงจรฟิลเตอร์  การสูญเสียพลังงาน  คุณภาพลมอัด  ที่ไหน  อักษรจีน  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  Greeting  หน่วยผลิตสูญหาย  Firewall  ปกเสื้อ  Catalog  บัวลอย  เศรษฐกิจ  ปักก้างปลา  ขนมปังหน้าคุกกี้  ชิฟฟ่อน  ระบบนิเวศ  นิวเมติกส์  อาหารไทย  แห้ว  ผัดขี้เมา  Samba  buring  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  รับปริญญา  ตกแต่งจาน  ถาด  การผูกผ้า  การเรียงสับเปลี่ยน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Web Server for Windows/Linux

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Web Server for Windows/Linux
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

แนะนำ/ติชม

ชุดโปรแกรม Visual Studio 2005 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Visual Studio
 
XML : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : XML
 
Linux ตอนที่ 5 Web Server : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Apache,Linux,Web Server
 
แนะนำ ASP.NET : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
Linux ตอนที่ 8 FTP , SSH : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : FTP,Linux,SSH
 
Validation Server Controls 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Validation Server Control
 
Log Server ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Log Server
 
Page Properties : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver
 
Utility Present Program : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : present
 
thank