Tags
น้ำสลัด  Style Sheet  บราวนี่  หอยทอด  ค่าจ้าง  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  แบบเสื้อ  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ช้าง  ปักเดินเส้น  สับปะรด  ประเมินผลธุรกิจ  File Server  วิถึไทยพอเพียง  Java Script  บันทึกบัญชี  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  ทองจีบ  กระเป๋าผ้า  อุปกรณ์ควบคุม  ขนมปังกรอบ  สุขภาพ  พระไตรปิฎก  Rules and Precaution sign  Bakery  ขดลวดอาร์เมเจอร์  Site Navigation  แม่เหล็กไฟฟ้า   วงจรสตาร์  รูปแบบพลังงาน  อาหารสุขภาพ  อุปกรณ์สำนักงาน  โมเมนตัม  ภาพดอกไม้  ออสซิลโลสโคป  ข้าวโอ๊ต  เนยถั่ว  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  กระเป๋าซิ๊ป  ขนม.อาหาร  เขียนแบบโครงหลังคา  เสริมสวย  เมตริกซ์  การหักเหแสง  ถั่ว  กลศาสตร์ของไหล  วางแผนรายจ่าย  พริกขิง  ทฤษฎีแสง  ขาไก่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1
 
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 1 : 41.5 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
thank