Tags
การนับ  Count  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ทอด  เผือก  ภาษาบาลี  รอตตี้บอย  ผัดกระเพรา  มอเตอร์ 1 เฟส  เครื่องดับเพลิง  แกงเผ็ด  เครื่องประดับ  ที่ไหน  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  Time  เลขฐาน  แป้งจี่เผือก  ยาสมุนไพร  ภาพปักปะ   วงจรลอจิก  ผลตอบแทน  เครื่อกลไฟฟ้า  ย้ายเกร็ด  singular  แม่เหล็กไฟฟ้า   สมบัติของสาร  แม่เหล็ก  Open Source  Firewall  ต้นทุนการผลิต  วงจรทวีแรงดัน  กะหรี่พัฟท์  ถังเก็บลมอัด  present  อาหารหวาน  ตุ๊กตาหมู  กระดาษล้มลุก  กฎของโอห์ม   ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  สวิตซ์  common Symbols  วงจรขนาน  มู่ลี่  เกลียว  ตกแต่ง  ชิฟฟอน  ปักตรึงผ้า  ระบบการให้แสง  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  หุ้นส่วน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อเริ่มหรือระหว่างการผลิต 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อเริ่มหรือระหว่างการผลิต 2
 
 
 
ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 2 : 43.16 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ต้นทุน
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 1 : 41.5 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
thank