Tags
HTML TAG  table  ผมทรงฟาร่า  งาดำ  Action  ถั่วกวน  ตัดผมชาย  ข้าวเหนียว  มอเตอร์ 3 เฟส  เพิ่มทุนลดทุน  ร้อยมาลัย  เนยถั่ว  หมูแดง  โครงงานวิทยาศาสตร์  แป้งจี่เผือก  เผือก  คัพเค้ก  webmail  คุกกี้ไวท์มอลล์  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  แป้งจี่  ทฤษฎีลมอัด  แม่เหล็กไฟฟ้า   Access  รายได้  ปั้นกระดาษ  ทรัพย์สิน  ควบคุมต้นทุน  วงจรเดลต้า  dangerous  ต้นกระเทียม  แสง  ขนมปังกรอบ  การตัดเสื้อ  คุณภาพลมอัด  สารชีวภาพ  matter  ผักโขม  โจ๊ก  ตัดผมหญิง  อาหาร  สมบัติของธาตุ  วงจรควบคุม  การแสดงความเป็นเจ้าของ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โอห์มมิเตอร์  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ทอฟฟี่  ปักปีกนก  Presentation  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1
 
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 1 : 41.5 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
 
thank