Tags
เครื่องมือและอุปกรณ์  กลศาสตร์ของไหล  วงจรสตาร์  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  แครอท  ตัวแปร  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ภาชนะดินเผา  หมี  หน่วยผลิตเพิ่ม  หุ้นส่วน  เปี๊ยะชาววัง  งบประมาณ  พริกขิง  วางแผนทางการเงิน  Firewall  แฟคทอเรียล  ภาษี  พีนัทบัตเตอร์  CSS  อาหารหวาน  ปักกรอบรูป  occupational  การเลือกคู่  ค่าเงิน  ไบแอสทรานซิสเตอร์  เบียร์  ภาพปะติด  โมบาย  การต้อนรับ  อนุรักษ์พลังงาน  Signal Generator  occupational accidents  ปักแต่ง  ผู้บริโภค  พายคัสตาร์ด  สมบัติของสาร  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  function  เซลล์ไฟฟ้า  แหล่งกำเนิดแสง  เอแคล  หม้อแปลงไฟฟ้า  ผ้าคลุมโต๊ะ  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   การต่อเซลล์ไฟฟ้า  กล่อง  ลูกพรุน  ฮาวายเอี้ยน  protection  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิถีไทยวิถีพอเพียง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วิถีไทยวิถีพอเพียง
 
 
Safety rules and precaution signs : 43.38 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : fire,Rules and Precaution sign,safty,กฎความปลอดภัย,ดับเพลิง,ไฟ
 
การใช้ยา : 35.2 นาที
ครูเชาวฤทธิ์ อยู่บ้านคลอง
Tags : การใช้ยา,ยาสมุนไพร
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
พระพุทธประวัติ : 53.25 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พุทธประวัติ,ศาสนาพุทธ
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,รูปแบบพลังงาน
 
thank