Tags
ไตรแอค  ฮ่องกง  แรงดันแม่เหล็ก  กระเป๋าหิ้ว  สาหร่าย  การอ้างเหตุผล  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  เบียร์  เซต  กฎความปลอดภัย  ปักตรึงผ้า  กระแสไฟฟ้า  เขียนแบบท่อ  carelessness  ชอคชิพ  Signal Generator  compress  นโยบายพลังงาน  อนุรักษ์พลังงาน  FET  ขัดหน้า  มู่ลี่  ทรัพยากรธรรมชาติ  กำลังไฟฟ้า   เพ้นท์แก้ว  การแปลงเลขฐาน  โอห์ม  กฎของโอห์ม   แรงดันไฟฟ้า  เหรียญกษาปณ์  ปลา  Access  ประกอบธุรกิจ  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  มะพร้าว  pdf  เสื้อเชิ้ต  ปักปีกนกไขว้  วิกฤตการณ์พลังงาน  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  เครื่องดับเพลิง  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ทรานซิสเตอร์  เครื่องมือและอุปกรณ์  พลังงานไฟฟ้า  อาหารไทย  กระเป๋า  เฟรนว์โทส  พหูพจน์  การแจกแจงแบบปกติ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โรคเอดส์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  โรคเอดส์
 
 
มนุษย์กับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
ตามรอยพ่อหลวง : 47.55 นาที
ครูอรุณี สิโรรส
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
Language Focus : 36.54 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : dangerous,occupational,safe
 
How's the weather today? : 32.41 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Season,Weather,ฤดูกาล,อากาศ
 
thank