Tags
ผัดขี้เมา  กระเป๋าถือ  Swish  ผลไม้  เงินฝาก  dangerous  กฎการส่องสว่าง  ทรัพยากรธรรมชาติ  งบประมาณ  unzip  พิซซ่ากระเป๋า  ไฟ  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า   หนี้สิน  ภาพดอกไม้  เป้  กระเป๋าเก่า  ไข่เยี่ยวม้า  ความหนืด  select  Data Management  Style Sheet  Install Linux  อนุรักษ์พลังงาน  การออมเงิน  หมี  การใช้ยา  โรคเอดส์  เขียนแบบโครงหลังคา  ปลาเก๋า  การแปลงเลขฐาน  วงจรเรียงกระแส  คุกกี้ใหญ่  สะเต๊ะ  แกง  ปักตรึงผ้า  สตางค์  เงินสดย่อย  พีนัทบัตเตอร์  ดีเทอร์มิแนนท์  เพศสัมพันธ์  สารกึ่งตัวนำ  mail merge  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ปักเดินเส้น  สัมภาษณ์  จัดดอกไม้  บริหารความเสี่ยง  การ์ดอวยพร  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 4 ความหมายและความสำคัญของการจัดการ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 4 ความหมายและความสำคัญของการจัดการ
 
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
บทที่ 9 ความหมายของเศรษฐกิจ : 42.8 นาที
ครูกรกฏ ไพรฑูรย์รังสฤษดิ์
Tags : ธุรกิจ,เศรษฐกิจ
 
 
thank