Tags
ตัวหนีบ  ขนมเปี๊ยะ  บันทึกบัญชี  หลน  ที่ไหน  ภาพดอกไม้  หอยแมลงภู่  ธัญพืช  วิถึไทยพอเพียง  ปากหม้อ  การไหลในช่องทางเปิด  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  ความน่าจะเป็น  พานพุ่ม  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  อาหารสุขภาพ  protection  ไดร์ผม  บัวหิมะ  บริหารความเสี่ยง  ต่างหู  safety equipment  ซาลาเปาไม่มีไส้  อบายมุข  กระดาษล้มลุก  ข้าวตู  ของที่ระลึก  อิ่วก้วย  ปักแต่ง  demange  ประดิษฐ์  ผลิตผลพลอยได้  รองเท้า  กับแกล้ม  การอนุญาต  หมูหยอง  ผู้ประกอบการ  ผูกผ้าแบบระย้า  Mysql  การสูญเสียพลังงาน  หัวไชเท้า  วงจรสตาร์  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  หลอดคายประจุ  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  วาดเขียน  smart art  กรอบรูป  ตัวต้านทาน  ไวท์มอลล์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
 
 
 
บทที่ 3 สหกรณ์ : 47.43 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,สหกรณ์
 
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
thank