Tags
เครื่องดับเพลิง  ปักตกแต่ง  คุกกี้ใหญ่  เหรียญกษาปณ์  ตัวหนีบ  zip  SSH  เลซี่ - เดซี่  อุบัติเหตุจากการทำงาน   safty  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  ประจุไฟฟ้า  ค่าจ้าง  SMEs  แบบแขนเสื้อ  หม้อแปลงไฟฟ้า  การปรับความเร็วมอเตอร์  ปลาช่อนทอด  สับปะรด  กระเป๋าเอนกประสงค์  การอนุญาต  ระบบการให้แสง  ลายปักไหมปัก  สุขภาพ  มูส  ที่รองจาน  คะน้า  หลอดฟลูออเสเซนต์  ซอง  การแสดงความเป็นเจ้าของ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูล  เทมปุระ  การผูกผ้า  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  ลอดช่อง  ที่ใส่ดินสอ  ขนมคุกกี้  ทรายอัด  วุ้น  โอห์ม  วาดภาพ  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  มอเตอร์  เฟรนว์โทส  ถ้วยฟู  เพศสัมพันธ์  if-else  ปักก้างปลา  สิ่งเสพติด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
 
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
 
บทที่ 9 ความหมายของเศรษฐกิจ : 42.8 นาที
ครูกรกฏ ไพรฑูรย์รังสฤษดิ์
Tags : ธุรกิจ,เศรษฐกิจ
 
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
thank