Tags
คอมพิวเตอร์กราฟิก  กระเป๋าซิ๊ป  ต้นไม้  ลูกชุบ  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  วาดภาพ  แหล่งพลังงาน  อาหารหวาน  ตารางธาตุ  เขียนโปรแกรม  นึ่ง  กำเนิดศาสนา  Pulse Generator  แป้งจี่เผือก  ทำลอนผม  สะเต๊ะ  ตัดเสื้อ  เค้กส้ม  แสง  นิวเมติกส์  ชาเขียว  safety  ปักก้างปลา  บัญชีต้นทุน  กฏความปลอดภัย  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  Linux  โปรแกรมนำเสนอ  จุดคุ้มทุน  รังนก  ทฤษฎีการวางซ้อน  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  การวางตัว  analysis  flow chart  ชีส  กระดาษล้มลุก  งานปั้น  ผมทรงฟาร่า  เคลือบเรซิ่น  องค์กรธุรกิจ  การแปลงเลขฐาน  สัญลักษณ์งานเชื่อม  นโยบายพลังงาน  ค่าความต้านทานรวม   ผ้าตกแต่งโต๊ะ  งบประมาณ  ของว่าง  SMEs  นวดแผนไทย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กำเนิดและความสำคัญของศาสนา
 
 
บาลีศึกษาเบื้องต้น : 46.11 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : ภาษาบาลี
 
Can you count? : 47.53 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Count,Number,การนับ,ตัวเลข
 
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง : 41.53 นาที
ครูสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่น : 40.48 นาที
ครูอารีย์วรรณ์ สายะวรานนท์
Tags : พฤติกรรมทางเพศ
 
thank