Tags
Office Equipment  ตัดผม  กฎการนับ  แผนธุรกิจ  ยาสมุนไพร  ย้ายเกร็ด  chart  carelessness  ที่รองจาน  ตารางค่าความจริง  โปรแกรมประมวลผลคำ  งานปัก  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  Graphic  จัดการขยะ  ทฤษฎีแสง  พลังงานไฟฟ้า  ปักแต่งยีน  วาล์วควบคุมทิศทาง  กระเป๋าจักสาน  มารยาทชาวพุทธ  ผ้า  ภาพจิ๊กซอ  บัวหิมะ  เครื่องอัดลม  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  การเรียงสับเปลี่ยน  เพิ่มทุนลดทุน  ปกสมุด  แรงลอยตัว  FTP  ลายซิ่น  ถังเก็บลมอัด  Package  สาหร่าย  สตรอเบอรี่  ทอฟฟี่  มาลัย  เสื้อผ้า  machine tools  เครื่อกลไฟฟ้า  การวางตัว  การใช้ยา  ม้วนผม  จีทีโอ  การเย็บแขนเสื้อ  ตกแต่งจาน  รังนก  แสงภายในอาคาร  ครองแครง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
How do you feel today?

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  How do you feel today?
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง : 41.53 นาที
  ครูสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
   
  วิกฤตการณ์พลังงาน : 52.50 นาที
  ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : พลังงาน,วิกฤตการณ์พลังงาน
   
  can you speak English? : 53.29 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
   
  Road Signs เครื่องหมายการจราจร : 33.45 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : Road Signs,traffic
   
  ธาตุและตารางธาตุ : 0.2 นาที
  ครูยุพดี กาญจนะ
  Tags : ตารางธาตุ,ธาตุ
   
  My nane is….. : 38.32 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : Interview,Introduce,แนะนำตัวเอง,สัมภาษณ์
   
  นโยบายพลังงาน : 0.2 นาที
  ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : นโยบายพลังงาน,พลังงาน
   
  ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
  ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : พลังงาน,รูปแบบพลังงาน
   
  thank