Tags
การอ้างเหตุผล  flow chart  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  วางแผนรายจ่าย  กฎการนับ  Direction  เอกสารธุรกิจ  ผักโขม  ลายปักไหมปัก  กระเป๋าเอนกประสงค์  ประกันภัย  คาวบอย  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  Firewall  VOIP  ราดหน้า  การตัดเสื้อ  สตางค์  ไตรแอค  ชิฟฟ่อน  ต่างหู  ปลาดุกฟู  สมการเชิงเส้น  นิติกรรรม  สัปปะรดกวน  แบบตัดเสื้อ  กับข้าว  กระดาษล้มลุก  สตรอเบอรี่  เงินฝาก  Time  ลายพัด  รอตตี้บอย  Hand Tools  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  ช้าง  ตั๋วแลกเงิน  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  Service Station  Visual Studio  ปลาหมึก  แห้ว  ภาพจิ๊กซอ  กระเป๋าผ้าฝ้าย  Action  Normalization  แฟคทอเรียล  ไหว้พระจันทร์  ผ้าคลุมโต๊ะ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Hello

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Hello
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

  แนะนำ/ติชม

  โรคเอดส์ : 43.4 นาที
  ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
  Tags : เพศสัมพันธ์,โรคเอดส์
   
  เรียงร้อยถ้อยคำ : 47.11 นาที
  ครูนิตยา อรรถโกมล
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
   
  ต้องดีกว่าเก่า : 44.4 นาที
  ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
  Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
   
  บาลีศึกษาเบื้องต้น : 46.11 นาที
  ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : ภาษาบาลี
   
  มนุษย์กับการใช้งาน : 48.58 นาที
  ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
  Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
   
  How are you? : 31.37 นาที
  ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
  Tags : Introduce,แนะนำตัวเอง
   
  thank