Tags
นวดหน้า  เครื่องอัดลม  การสุ่มตัวอย่าง  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  warning  สโคน  หุ้นส่วน  ชีส  มาเช่  ฟิวส์  น้ำพริก  machine tools  เกล้าผม  ทรายอัด  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  จุดคุ้มทุน  การแสดงความเป็นเจ้าของ  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ภาวะโลกร้อน  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  ย้ายเกร็ด  แฟคทอเรียล  แอบเปิ้ล  สัมภาษณ์  หม้อแปลงไฟฟ้า  Open Office  ตัวเลข  กระเป๋าเอนกประสงค์  เหรียญกษาปณ์  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ซอสพริก  คุกกี้ใหญ่  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  ชอคชิพ  รองเท้าแตะ  กล้วย  Swish  อักษรจีน  ดีเทอร์มิแนนต์  กะเพรา  กล้วยหอม  หน่วยผลิตสูญหาย  อาหารว่าง  อิ่วก้วย  ปกเสื้อ  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  โมเมนตัมในของไหล  สวิตซ์  ลืมกลืน  extreme heat  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กระเป๋าผ้าเก็บเครื่องประดับ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กระเป๋าผ้าเก็บเครื่องประดับ
 
 
การเย็บเสื้อคอกลมมีแขน ตอน 2 - 1 : 42.23 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : การเย็บผ้า,เย็บเสื้อ
 
การพับผ้าเช็ดมือ ตอน 2 : 46.27 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การพับผ้า,ผ้าเช็ดมือ
 
พวงกุญแจรูปใบไม้ : 39.11 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ของที่ระลึก,ประดิษฐ์,พวงกุญแจ
 
thank