Tags
ปลาหมึก  ปลาช่อนทอด  กระเป๋าถือ  Bakery  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  เฟรนว์โทส  เสื้อผู้ชาย  สาร  ปีขาล  วงจรสตาร์  ซิป  กฎของโอห์ม   ตั๋วเงิน  ถั่ว  พุทธสาวก  กระเป๋าเอนกประสงค์  ตัวบ่งปริมาณ  ฮาวายเอี้ยน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  โกอินเตอร์  Package  วงจรฟิลเตอร์  ข้าวโอ๊ต  ช่อบูเก้  รอตตี้บอย  กฎการส่องสว่าง   หนี้สิน  โรคเอดส์  ต่างหู  ทฤษฎีแสง  analysis  ท๊อฟฟี่เค้ก   ปีชวด  น้ำผึ้ง  กฎความปลอดภัย  Specialist  อาหารจีน  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  พื้นที่ใต้โค้ง  แรงดันไฟฟ้า  แยมโรล  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  แป้งทอด  การแปลงเลขฐาน  พายคาว  หัวไชเท้า  พายคัสตาร์ด  มันเทศ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผ้าเช็ดมือสาวน้อยผู้อารีย์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ผ้าเช็ดมือสาวน้อยผู้อารีย์
 
 
กระเป๋าเอนกประสงค์ : 48.17 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าเจแปน : 49.8 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank