Tags
สุขภาพ  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ขมปังพิต้า  ไข่หงษ์  สิ่งเสพติด  ตัวเลข  ของว่าง  ขนมกล้วย  กระเป๋าผ้า  กฎของพลังงาน  Database  กระแสไฟฟ้า  เข็มมือ  TCP/IP  ผงกะหรี่  ขนมปังกรอบ  workplace  ความช่วยเหลือ  Count  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  Toolbook  PLC  งานศิลป์  ข้าวเกรียบ  อุณหภูมิสี  ผ้าคลุม  มัน  เครื่องวัดไฟฟ้า  คาปาซิเตอร์  Form  ตกแต่งโต๊ะ  Season  แฟคทอเรียล  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  คุกกี้ไวท์มอลล์  ราสเบอร์รี่  เงินทุน  แต่งเล็บ  การแสดงความเป็นเจ้าของ  แต่งผม  อัตราการไหล  เครื่องอัดลม  เซลล์ไฟฟ้า  เยื่อไผ่  แรงดันแม่เหล็ก  Topology  ถาด  ศาสนาพุทธ  สะเต๊ะ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 3 Records
Open Office.org : 46.6 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Presentation,Spreadsheet,Word,โปรแกรมสำนักงาน
 
Open Office Spreadsheet 1 : 46.53 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Spreadsheet,โปรแกรมคำนวน
 
Open Office Spreadsheet 2 : 47.14 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Spreadsheet,โปรแกรมคำนวน
 
thank