Tags
HTML TAG  ข้าวผัด  Word  ซองโทรศัพท์  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ทฤษฎีการวางซ้อน  demange  ภาพทิวทัศน์  TEST Main  แห้ว  ผ้าฝ้าย  กระเป๋าเสื้อ  ตัดผม  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ปมฝรั่งเศส  ตัวหนีบ  เต้าหู้ยี้  การนับ  J-FET  คาปาซิเตอร์  Mysql  การเรียงสับเปลี่ยน  ทาร์ต  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  กฎความปลอดภัย  Hello  ทูน่า  เชอรี่  SMEs  พุทธธรรม  ดีเทอร์มิแนนท์  สัมภาษณ์  อาหารผัด  แบบเสื้อ  พาย  สาลี่  acrobat  กระเป๋าเก่า  วงจรรักษาระดับแรงดัน  หมูสับ  ขมปังพิต้า  วงจรแม่เหล็ก  สัญลักษณ์งานท่อ  ลายซิ่น  Apache  การส่องสว่าง  ตัวเชื่อมประพจน์   ตัวบ่งปริมาณ  ความต้านทานไฟฟ้า  ต้นกระเทียม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 11 Records
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย : 38.36 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : danger,protect,safety equipment,warning
 
Warning การเตือน : 38.36 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : danger,protection,safety equipment,warning
 
Office Equipment อุปกรณ์สำนักงาน : 41.5 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Office Equipment,อุปกรณ์สำนักงาน
 
Open Office.org : 46.6 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Presentation,Spreadsheet,Word,โปรแกรมสำนักงาน
 
Open Office Text Document 1 : 42.22 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Word,โปรแกรมประมวลผลคำ
 
Open Office Text Document 2 : 44.6 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Word,โปรแกรมประมวลผลคำ
 
Open Office Presentation 1 : 45.38 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Presentation,โปรแกรมนำเสนอ
 
Open Office Presentation 2 : 41.42 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Presentation,โปรแกรมนำเสนอ
 
Open Office Spreadsheet 1 : 46.53 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Spreadsheet,โปรแกรมคำนวน
 
thank