Tags
ประกอบธุรกิจ  ปีกไก่  Weather  การแสดงความเป็นเจ้าของ  พายไส้หวาน  prohibition  ตัดผมหญิง  หลอดคายประจุ  ผักโขม  อันตรายจากไฟฟ้า  ภาพจิ๊กซอ  ผู้ถือหุ้น  ทรายอัด  กระเป๋าเอนกประสงค์  plural  อาหารว่าง  กล้วย  เขียนแบบโครงสร้าง  Dreamwaver   หอยแมลงภู่  งานดอกไม้  ตัวเก็บประจุ  วงจรวีตสโตนบริดจ์  บริหารความเสี่ยง  สาหร่าย  โอห์มมิเตอร์  ภาวะโลกร้อน  ผงกะหรี่  บัตเตอร์  ชาลอท  ซอยผม  พิซซ่า  แซนวิช  พัฟท์  แรงดันไฟฟ้า  หุ้นทุน  ขนมอบ  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ยูเจที  ตุ๊กตาหมี  กระเป๋าผ้า  สมบัติของธาตุ  Text Field  จิ้นหม่าวู  ชิฟฟอน  ซอยเซ็ทผม  ไวท์มอล์  งานกระดาษทิชชู  โฮลวีท  Diode  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 1 Records
โมเมนตัมในของไหล : 0.2 นาที
ครูจุตติ ประนมศรี
Tags : โมเมนตัม,โมเมนตัมในของไหล
 
thank