Tags
ปลาช่อน  คอมพลีเมนต์  ค่าความต้านทานรวม   แนะนำตัวเอง  การแสดงความเป็นเจ้าของ  ดอกเบี้ย  ผลิตผลพลอยได้  ผ้ากันเปื้อน  ประชากร  การตัดเสื้อ  feel  ภาษาบาลี  ผ้าคลุม  ขนมปัง  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  พล่า  การใช้ยา  ขนม.อาหาร  วงจรอนุกรม  pdf  การเย็บแขนเสื้อ  การบัดกรี  Swish  หัวต่อพีเอ็น  ทรายอัด  ตะเข็บวงล้อ  พุทธธรรม  ปักแต่ง  ดีเทอร์มิแนนต์  วิกฤตการณ์พลังงาน  เยื่อไผ่  prohibition  ของที่ระลึก  กระเป๋าหิ้ว  กะหรี่พัฟท์  ผลไม้  เย็บตะเข็บ  E-R Model  นวดหน้า  สีน้ำมัน  จริยธรรมทางธุรกิจ  มอลเบอรี่  Where  ภาษี  แอปเปิ้ล  ตำลึง  compress  ที่ติดตู้เย็น  เผือก  ที่ห้อยโทรศัพท์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 67 Records
 
กระเป๋าใส่เครื่องเขียน : 43.7 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
วงจรควบคุมแบบรีเลย์ : 47.1 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC,รีเลย์,วงจรควบคุม
 
thank