Tags
วุ้น  ปากหม้อ  จิ้นหม่าวู  ตุ๊กตา  รูปแบบพลังงาน  ภาชนะดินเผา  การจัดการ  ตรรกศาสตร์  ขั้วแม่เหล็ก  กระดาษล้มลุก  อัตราการไหล  ทรายอัด  ช้าง  player  บริโอช  พายคัสตาร์ด  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ปลาทูน่า  ภาษาซี  สับปะรด  ลายพัด  มอลเบอรี่  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ตัวเก็บประจุ  plural  วิกฤตการณ์พลังงาน  การผูกผ้า  งานปั้น  หมูสับ  ภาพทิวทัศน์  แม่เหล็ก  ปักเดินเส้น  วงจรขนาน  เสื้อผู้หญิง  การลงทุน  เอกสารธุรกิจ  อุบัติเหตุจากการทำงาน   วาดภาพ  อาหารคาว  สุขภาพ  ที่รองจาน  Topology  กล่องบรรจุภัณฑ์  มะพร้าว  เค้กส้ม  กำเนิดศาสนา  โกโก้  ลายซิ่น  น้ำสลัด  Spreadsheet  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 104 Records
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
กำลังไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กำลังไฟฟ้า
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
thank