Tags
สตางค์  Direction  ปักก้างปลา  การแสดงความเป็นเจ้าของ  รีเลย์  การหักเหแสง  plural  เต้าหู้  อาหารผัด  แยม  แต่งเล็บ  ข้าวเม่า  แรงลอยตัว  Help  พียูที  Image Ready  เศรษฐกิจพอเพียง  แครอท  ไดแอค  เลขฐาน  ทรัพย์สิน  เขียนแบบโครงหลังคา  เคลือบเรซิ่น  ทฤษฎีลมอัด  powerpoint  ไดร์ผม  ถ้วยฟู  กรอบรูป  ยาสมุนไพร  ข้าว  กระเป๋าซิ๊ป  ฟังก์ชัน  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  โครงงานวิทยาศาสตร์  เครื่องดับเพลิง  ไส้สัปปะรด  Dreamwaver   ตรรกศาสตร์  ปั้นกระดาษ  พลังงานในการไหล  อุณหภูมิสี  ประดิษฐ์  ขนม  ขาไก่  ปลาหมึก  ประกอบธุรกิจ  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  Install Linux  จัดดอกไม้  กัดกระจก  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 48 Records
การเน้นระยะ : 34.0 นาที
ครูปานตา ศิริสวัสดิ์
Tags : วาดเขียน
 
การเขียนรูปทรงกลม : 44.19 นาที
ครูวิทยา ธนะสูตร
Tags :
 
การเขียนวัตถุที่มีสีเหมือนกัน : 40.28 นาที
ครูอมรรัตน์ ศรีหิน
Tags :
 
Mysql ตอนที่ 5 การเขียนโปรแกรมเชื่อมฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
เซต และวิธีการเขียนเซต : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : เซต
 
กระเป๋าใส่เครื่องเขียน : 43.7 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank