Tags
กฏความปลอดภัย  อาหารหวาน  ประจุไฟฟ้า  warning  หลอดฟลูออเสเซนต์  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  ลายพัด  เบียร์  เขียนแบบท่อ  ผ้า  วิถึไทยพอเพียง  งานผ้า  สายดิน  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  สัจนิรันดร์  ตะเข็บวงล้อ  สมบัติของธาตุ  ประพจน์  ทฤษฎีลมอัด  ปีชวด  Offer  เครื่องกำเนิดความถี่   ทองม้วน  การบัดกรี  ขนมปังม้วน  แสงภายในอาคาร  Permission  พื้นที่ใต้โค้ง  cake  ประชากร  วาดภาพ  ผลไม้  แบบกางเกง  โวลท์มิเตอร์  ภาษีอากร  ผูกผ้าแบบดอก  กฎของพลังงาน  กล่องบรรจุภัณฑ์  ครีมชีส  สารกึ่งตัวนำ  งานกระดาษ  อบายมุข  หอยทอด  เขียนแบบโครงสร้าง  หลน  การแลกเปลี่ยน  ภาษาบาลี  วงจรลอจิก  ที่ใส่ดินสอ  ผลิตผลพลอยได้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 228 Records
ก๋วยเตี๋ยวม้วน : 38.6 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ก๋วยเตี๋ยว,อาหาร,อาหารว่าง
 
มันรังนก : 38.24 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ขนม,มัน,รังนก,อาหาร,อาหารหวาน
 
เผือกฉาบ : 43.41 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ขนม,ขนมไทย,ฉาบ,เผือก,อาหาร,อาหารว่าง
 
โจ๊กฮ่องกง : 39.1 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ข้าว,โจ๊ก,อาหาร,อาหารจีน,ฮ่องกง
 
เผือกนึ่ง : 38.22 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ขนม,นึ่ง,เผือก,อาหาร,อาหารว่าง
 
thank