Tags
ปักผ้า  ลอดช่อง  ความช่วยเหลือ  รองเท้า  โมเมนตัม  ขนมปังกรอบ  รับปริญญา  ป้ายอวยพร  โอรีโอ้  ผู้ประกอบการ  บริษัท  ชิพ  buring  อันตรายจากไฟฟ้า  กฏความปลอดภัย  ปลาช่อน  OSI model  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  สารชีวภาพ  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  XML  ทักทาย  กระดาษสา  เขียนแบบโครงหลังคา  ตกแต่งเสื้อ  บันทึกบัญชี  brownie  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  เสื้อคอกลม  ขนม  ผลิตผลพลอยได้  ASP.NET  การออมเงิน  เสริมสวย  เครื่องประดับ  Web Server  เกลียว  น้ำสลัด  Weather  ขนม.อาหาร  เครื่องกำเนิดความถี่   แบบทดสอบ  มัน  ความเร็วแสง  หมั่นโถว  กระเป๋าเสื้อ  ขนมปังม้วน  ปักเดินเส้น  ขนมไทย  เมตริกซ์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 27 Records
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
การผลิตลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : เครื่องอัดลม,นิวเมติกส์
 
หน่วยค่าความต้านทาน : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ความต้านทาน,โอห์ม
 
thank