Tags
เครื่องประดับ  ปลา  สาคู  โจ๊กงาดำ  ช่อบูเก้  กำลังงานในการไหล  อักษรจีน  ไดโอด  หุ้นกู้  ตัวแปร  ฝากระปุกแก้ว  ปกเสื้อ  Key  matter  ผลิตผลพลอยได้  หม้อแกง  อากาศ  เลซี่ - เดซี่  การผลิต  ตรรกศาสตร์  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  คอมมิวเตชั่น  วงจรตัดลูกคลื่น  พฤติกรรมทางเพศ  หน่วยผลิตสูญหาย  ที่รองแก้ว  ขนม  บ๊ะจ่าง  วานิลา  ฟังก์ชัน  ส้ม  ชอคชิพ  กระเป๋า  ความดันในของไหล  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  การเลือกคู่  โอ๊ต  หมูสับ  ต้นทุน  ตกแต่งเสื้อ  กล่องบรรจุภัณฑ์  พียูที  กระเป๋าผ้าฝ้าย  สมุนไพร  สาหร่าย  ไหว้พระจันทร์  ผ้ากันเปื้อน  แป้งจี่เผือก  แยม  Normalization  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 13 Records
Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย : 40.33 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : caution,prohibition,safety,warning
 
สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มอเตอร์ไฟฟ้า
 
thank