Tags
สมบัติของธาตุ  ผูกผ้าแบบดอก  การพับผ้า  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  มู่ลี่  ฟิวส์  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  หมอนอิง  หม้อแปลงไฟฟ้า  ตารางธาตุ  แต่งผม  ซองโทรศัพท์  กฎความปลอดภัย  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  เสื้อผู้ชาย  safety rules  safety equipment  ปลา  เลขฐาน  อบายมุข  เศรษฐกิจพอเพียง  ตัวเหนี่ยวนำ  Hand Tools  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  หัวไชเท้า  Road Signs  ฮ่องกง  การสุ่มตัวอย่าง  การต้อนรับ  แป้งจี่  ปลาทอด  ยำสาหร่าย  เครื่องกำเนิดความถี่   กฏความปลอดภัย  ตัวเก็บประจุ  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ไตรแอค  ระบบการให้แสง  ภาษาคอมพิวเตอร์  คุณภาพลมอัด  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  ปักปะ  extreme heat  ศาสนาพุทธ  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  วานิลา  พิซซ่ากระเป๋า  โอ๊ต  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 8 Records
โอห์มมิเตอร์ : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : โอห์มมิเตอร์
 
มัลติมิเตอร์ 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
มัลติมิเตอร์ 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
thank