Tags
ขนมอบ  สับปะรด  ปลาช่อนทอด  ขนมปังเบียร์  ภาษาคอมพิวเตอร์  คุกกี้ฟักทอง  เกล้าผม  ผู้ถือหุ้น  การใช้พลังงาน  คะน้า  ปีชวด  ทฤษฎีการวางซ้อน  ผ้ากันเปื้อน  CASE Studio  Specialist  if-else  แหล่งพลังงาน  ทองพับ  กฎความปลอดภัย  ตะเข็บวงล้อ  ริบหุ้น  ตัวต้านทาน  การอ้างเหตุผล  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  เอกลักษณ์ไทย  ไหมปัก  นวดรักษาโรค  สัญลักษณ์งานท่อ  Presentation  extreme heat  เย็บเสื้อ  พลังงาน  แหล่งกำเนิดแสง  ยำ  Self-bias  บลูเบอร์รี่  Firewall  แอมมิเตอร์  การแปลงเลขฐาน  เสาวรส  ปลาเก๋า  Service Station  บริหารจิต  ชิฟฟ่อน  พายไส้หวาน  มูส  งานประดิษฐ์  ปักตกแต่ง  โปรแกรมสำนักงาน  รับปริญญา  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 108 Records
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าหรือเฟต : 0.2 นาที
ครูสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ
Tags : ทรานซิสเตอร์
 
การนำไดโอดไปใช้งาน : 0.2 นาที
ครูสุคนธ์ พุ่มศรี
Tags : ไดโอด,วงจรเรียงกระแส
 
วงจรพิลเตอร์ (ครั้งที่ 1) : 0.2 นาที
ครูสุคนธ์ พุ่มศรี
Tags : วงจรฟิลเตอร์
 
วงจรพิลเตอร์ (ครั้งที่ 2) : 0.2 นาที
ครูสุคนธ์ พุ่มศรี
Tags : วงจรฟิลเตอร์
 
 
thank