Tags
จุดคุ้มทุน  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  สปัน  เส้นหมี่  สายดิน  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  ยำ  มะนาว  แนะนำตัวเอง  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ปักผ้า  safety equipment  นิวเมติกส์  ขาไก่  ตกแต่ง  Proxy  powerpoint  งานศิลป์  มันเทศ  การออมเงิน  มินท์  แสงภายในอาคาร  ปักตรึงผ้า  ตัวเลข  โรคเอดส์  security  ปั้นตุ๊กตา  อุณหภูมิสี  ข้าวสาลี  ตะโก้  ตั๋วเงิน  ประดิษฐ์  Place  การต้อนรับ  ช็อคโกแลต  การตลาด  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  โปรแกรม PCL  ตุ๊กตาผ้า  feel  วงจรขนาน  สตรอเบอรี่  เค้กผลไม้  หุ้นทุนบริษัท  การหักเหแสง  อุปกรณ์สำนักงาน  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  วงจรลอจิก  ผลิตผลร่วม  วางแผนทางการเงิน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 109 Records
การแบ่งระนาบแสงเงาของรูปทรงเรขาคณิต : 44.17 นาที
ครูทรงธรรม ขำทวี
Tags :
 
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
กำลังไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กำลังไฟฟ้า
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
thank