Tags
if-else  เช็ค  ขมปังพิต้า  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   ปลาหมึก  แต่งเล็บ  มันเทศ  ประจุไฟฟ้า  เต้าหู้ยี้  prohibit  ข้าวสาลี  สินเชื่อ  อาหาร  ดอกไม้  แรงกระทำของของไหล  ตัวเลข  กระดาษทิชชู  รีเลย์  ภาพดอกไม้  dangerous  โอรีโอ้  เครื่องดับเพลิง  เขียนโปรแกรม  ครีม  กระเป๋าจักสาน  พายผัก  ปักลูกโซ่  กระเป๋าเสื้อ  ชาเขียว  กระเป๋าผ้าไหม  เศรษฐกิจ  การส่องสว่าง  ตุ๊กตากระต่าย  E-R Model  ชิฟฟ่อน  Time  ขนมปังกระทง  ปีชวด  ประวัติการทำงาน  ขนมถ้วย  ไฟ  ของที่ระลึก  ข้าวมัน  ไก่  แม่เหล็กไฟฟ้า   แอมมิเตอร์  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  อุบัติเหตุจากการทำงาน   สะเต๊ะ  กระเป๋าหิ้ว  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 109 Records
การแบ่งระนาบแสงเงาของรูปทรงเรขาคณิต : 44.17 นาที
ครูทรงธรรม ขำทวี
Tags :
 
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
กำลังไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กำลังไฟฟ้า
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
thank