Tags
ประวัติการทำงาน  เขียนโปรแกรม  คุกกี้นิ่ม  เครื่องดับเพลิง  กระดาษล้มลุก  ทองม้วน  เงินฝาก  ลอดช่อง  อาหารสุขภาพ  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  Hospitality  ไวท์มอล์  เกล้าผม  เบเกอรี่  ไข่เต่า  ภาษีอากร  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  Office Equipment  ข้าวผัด  แม่เหล็กไฟฟ้า   ไตรแอค  Count  เมล็ดทานตะวัน  Number  หลน  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  สมบัติของธาตุ  วางแผนทางการเงิน  วุ้น  safety  นิติกรรรม  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  ทองจีบ  ตัวเก็บประจุ  if-else  สาคู  ข้าวเหนียว  เสื้อฮาวาย  กะเพรา  ระบบนิเวศ  การสูญเสียพลังงาน  สาร  หมู  fire extinguisher  อักษรจีน  ลูกชิ้น  ความต้านทาน  คัสตาร์ด  โอ๊ต  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 29 Records
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
 
thank