Tags
Proxy  กระเป๋าจักสาน  แม่เหล็ก  การเรียงสับเปลี่ยน  เมตริกซ์เอกลักษณ์  ความรู้สึก  เหรียญกษาปณ์  เซต  Package  สถิติ  ความเร็วแสง  safety condition  โวลต์มิเตอร์  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  วงจรทวีแรงดัน  วงจรขยาย  ปู  มอเตอร์ 1 เฟส  งานประดิษฐ์  งานเพ้นท์  พายไข่  ปักแต่งยีน  เขียนแบบท่อ  Samba  สตางค์  ลืมกลืน  ความต้านทานไฟฟ้า  จากลา  Count  ที่ติดตู้เย็น  หอยแมลงภู่  แกงเขียวหวาน  แหล่งกำเนิดแสง  ตุ๊กตากระต่าย  พื้นที่ใต้โค้ง  ปลาหมึก  เลขฐาน  สารชีวภาพ  ปักปีกนก  ปกสมุด  ปักลูกโซ่  อบายมุข  เอกสารธุรกิจ  ขนมกล้วย  ภาษาบาลี  ปลาทูน่า  นวดหน้า  ทูน่า  สลัด  สับปะรด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 9 Records
มาลัยลูกไม้ : 50.53 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : มาลัย
 
มาลัยสีทอง : 46.30 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : ร้อยมาลัย
 
มาลัยชำร่วย : 45.20 นาที
ครูปภาพิต สุภารัตน์
Tags : งานดอกไม้,ร้อยมาลัย
 
มาลัยกลมลายคดกริชขวาง : 40.24 นาที
ครูสุวรรณี พุกภิญโญ
Tags : งานดอกไม้,ร้อยมาลัย
 
มาลัยตุ้มยกดอก : 41.20 นาที
ครูปภาพิต สุภารัตน์
Tags : งานดอกไม้,ร้อยมาลัย
 
มาลัยหนอนขนมเปียกปูน : 39.21 นาที
ครูสุวรรณี พุกภิญโญ
Tags : งานดอกไม้,ร้อยมาลัย
 
มาลัยตัวสัตว์ : 41.40 นาที
ครูปภาพิต สุภารัตน์
Tags : งานดอกไม้,ร้อยมาลัย
 
พู่กลิ่น : 38.47 นาที
ครูอรุณ พุ่มไสว
Tags : งานดอกไม้,ร้อยมาลัย
 
ระย้าห้อย : 43.8 นาที
ครูอรุณ พุ่มไสว
Tags : งานดอกไม้,ร้อยมาลัย
 
thank