Tags
วงจรไฟฟ้าแบบผสม  แอบเปิ้ล  ภาษาบาลี  ถังเก็บลมอัด  ขั้วแม่เหล็ก  ลูกหม่อน  เขียนโปรแกรม  ฝากระปุกแก้ว  ออสซิลโลสโคป  บัญชีต้นทุน  รีเลย์  อาหารหวาน  เอสซีเอส  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  ราดหน้า  ผ้าเช็ดมือ  ขนมคุกกี้  กระดาษล้มลุก  วัตต์มิเตอร์  ตัวต้านทาน  Dreamwaver   น้ำสลัด  ใบตอง  ขนมกล้วย  การไหล  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  ทรัพย์สิน  วาดภาพ  Interview  การออม  เซลล์ไฟฟ้า  การแปลงเลขฐาน  กระดาษทิชชู  ความรู้สึก  ชีส  ปักปีกนกไขว้  คอมมิวเตชั่น  present  เพ้นท์เล็บ  คอมพิวเตอร์กราฟิก  จัดการขยะ  กฎการนับ  Script  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ขนมปังหน้าคุกกี้  protect  การเย็บแขนเสื้อ  ซาลาเปาไม่มีไส้  โรล  ปักปีกนก  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 10 Records
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.11 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 41.52 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank