Tags
เศรษฐกิจ  ตุ๊กตาผ้า  ธาตุ  มัน  การจัดการ  ลูกเต๋า  โปรแกรมนำเสนอ  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  สีน้ำมัน  ย่าม  วงจรแม่เหล็ก  Apache  Web Server  ขนมปังปลา  หมูแดง  ทฤษฎีการวางซ้อน  Form  กล่อง  ฉาบ  ปลากริม  วิถึไทยพอเพียง  extreme heat  สัญลักษณ์งานเชื่อม  กาแฟ  การปรับความเร็วมอเตอร์  มอเตอร์ 1 เฟส  ความน่าจะเป็น  select  แกงเผ็ด  พริกขิง  วงจรทวีแรงดัน  คาปูชิโน  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ตัวแปร  การใช้พลังงาน  หลอดฟลูออเรสเซนต์  กระโปรง  เขียนแบบโครงสร้าง  ขมปังพิต้า  หัวไชเท้า  สังขยา  กระแสไฟฟ้า  โวลท์มิเตอร์  รักษ์น้ำ  ลายสับปะรด  แบบกางเกง  ผ้าเช็ดมือ  ข้อมูล  ขนมอบ  ตัวบ่งปริมาณ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 10 Records
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.11 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 41.52 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank