Tags
อากาศ  safety system  ตกแต่งเสื้อ  ทำสีผม  เนยถั่ว  หมี  Season  ตัดเย็บเสื้อผ้า  Hand Tools  เขียนแบบโครงหลังคา  windows  วงจรรักษาระดับแรงดัน  Proxy  มัลติมีเดีย  มินท์  สตางค์  common Symbols  ตารางค่าความจริง  ไบแอสทรานซิสเตอร์  พล่า  การจัดหมู่  ที่ห้อยโทรศัพท์  หลอดฟลูออเรสเซนต์  รูปแบบพลังงาน  กระเป๋าผ้าไหม  ผ้าเช็ดปาก  security  กุ้ง  พวงกุญแจ  แนะนำตัวเอง  แหล่งกำเนิดแสง  ผัด  แสง  ดอกไม้  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  Normalization  วงจรเรียงกระแส  ตำลึง  Help  โปรแกรม PCL  แม่เหล็ก  กระเป๋าออกงาน  ขยายคอเสื้อ  ประเภทของการไหล  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  อัตราการไหล  ต้มยำ  มัฟฟิน  ทรานซิสเตอร์  ภาษี  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 10 Records
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.11 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 41.52 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank