Tags
แอมมิเตอร์  ปมฝรั่งเศส  การวางตัว  ไฟ  ผักโขม  protect  J-FET  แบบทดสอบ  วงจรแม่เหล็ก  หุ้นทุน  บัตเตอร์  ไข่เยี่ยวม้า  เครื่องมือ  ผัด  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  occupational accidents  Mail Server  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ผมทรงฟาร่า  ผลิตผลพลอยได้  หลน  ผูกผ้าแบบดอก  แกงเขียวหวาน  พล่า  ภาษาคอมพิวเตอร์  พุทธธรรม  ความรู้สึก  ภาษีอากร  ลายปัก  ชีส  feel  จิ๊กซอ  ชิพ  ตัวเลข  เช็ค  โอห์มมิเตอร์  ปกสมุด  Spreadsheet  คำนวณเลขฐาน  นวดแผนไทย  ปู  เขียนแบบท่อ  VOIP  การปรับความเร็วมอเตอร์  ประจุไฟฟ้า  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ย่าม  ผ้าคลุม  กระเป๋าหิ้ว  การเลือกคู่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 60 Records
กระเป๋าทรงมนใบเล็ก : 49.49 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าทรงมนใบใหญ่ : 49.47 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าทรงสูง : 48.49 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
การเพ้นท์กระเป๋าผ้า : 39.10 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานเพ้นท์,เพ้นท์ผ้า
 
กระเป๋าใส่ทิชชูแบบกลม : 45.36 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าเจแปน : 49.8 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าเจแปน : 49.8 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าวัยรุ่น : 52.3 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าย่ามใบใหญ่ : 49.47 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าเจแปน : 44.43 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank