Tags
ภาชนะดินเผา  เบเกอรี่  วงจรตัดลูกคลื่น  โฮลวีท  ชอคชิพ  Photoshop  บริหารความเสี่ยง  Number  ชิฟฟ่อน  เสื้อผ้า  Java Script  กระเป๋าเสื้อ  ขัดหน้า  เผือก  มัลติมิเตอร์  พุทธสาวก  บริษัท  วัตต์มิเตอร์  ม่าฮ้อ  ต่อเล็บ  ผูกผ้าแบบดอก  ทรายอัด  เมตริกซ์เอกลักษณ์  รองเท้าแตะ  zip  ปมฝรั่งเศส  ภาพดอกไม้  กฎการนับ  ปลากริม  การแสดงความเป็นเจ้าของ  หม้อแปลงไฟฟ้า  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ใบเตย  ฝากระปุกแก้ว  แบบปกเสื้อ  การแปลงเลขฐาน  network  โปรแกรมประมวลผลคำ  Text Field  mail merge  ขอบคุณ  Linux  เจริญปัญญา  ไวท์ช็อคโกแลต  ช็อคโกแลต  แบบฟอร์ม  ฮาวายเอี้ยน  ทำสีผม  การมองเห็น  pdf  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 37 Records
ปั้น...ตุ๊กตาเสียบกระดาษ : 42.23 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาหนีบกระดาษ1 , 2, 3,4 : 36.49 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาหนีบกระดาษ5, 6, 7, 8 : 38.20 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาหนีบกระดาษ9, 10, 11, 12 : 44.55 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาเสียบปากกา : 38.15 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาที่แขวนกุญแจ : 27.28 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาหน้าปัดนาฬิกา 2 : 36.53 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาเกมส์หมากออส 1 : 42.41 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาเกมส์หมากออส 2 : 48.1 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาเกมส์หมากออส 3 : 43.48 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
thank