Tags
วงจรตัดลูกคลื่น  แกงเขียวหวาน  รองเท้า  safe  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  มันเทศ  ยาสมุนไพร  OSI model  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  ม้วนผม  ตะโก้  แหล่งพลังงาน  table  ข้าวต้ม  แอบเปิ้ล  safety rules  กาแฟ  เมตริกซ์  บัญชีต้นทุน  เซลล์ไฟฟ้า  เพศสัมพันธ์  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  เสื้อผ้า  ครองแครง  สายดิน  วงจรนิวเมติกส์  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  Java Script  เมตริกซ์เอกลักษณ์  เนยถั่ว  ทรงตรง  เอแคล  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  เค้กผลไม้  ข้าวตู  สตรอเบอรี่  บริดจ์ไฟฟ้า  หลน  วงจรเกท  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ประวัติการทำงาน  จิ้นหม่าวู  อุปกรณ์ไฟฟ้า  E-R Model  กรอบรูป  กฎการนับ  กระเป๋าเสื้อ  นโยบายพลังงาน  ทำสีผม  เครื่องดับเพลิง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 33 Records
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ : 44.4 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,ผู้ประกอบการ
 
โอกาสทางธุรกิจ : 40.50 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,ผู้ประกอบการ,โอกาสทางธุรกิจ
 
เงินทุนและผลตอบแทนสำคัญไฉน : 49.6 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : เงินทุน,ธุรกิจ,ผลตอบแทน
 
บริหารการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูง : 46.58 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การตลาด,การผลิต,ธุรกิจ
 
 
ภาษีอาการและค่าจ้างแรงงาน : 47.35 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ค่าจ้าง,ธุรกิจ,ภาษีอากร
 
โครงสร้างแผนธุรกิจ : 46.20 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,แผนธุรกิจ
 
เป้าหมายกับการบริหารจัดการ : 48.49 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ : 44.15 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การจัดการ,การลงทุน,ธุรกิจ
 
thank