Tags
หมอนอิง  LAN  Ability  การปรับความเร็วมอเตอร์  ผ้ารองจาน  ภาษีอากร  ตัวต้านทาน  ขั้วแม่เหล็ก  ปีฉลู  กระดาษทิชชู  วงจรนิวเมติกส์  การใช้พลังงาน  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  กระแสไฟฟ้า  เต้าหู้ยี้  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  อากาศ  มัลติมีเดีย  ตุ๊กตา  งานกระดาษ  การผูกผ้า  ภาษาบาลี  เลิกกิจการ  แกงจืด  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  แบบแขนเสื้อ  ไข่เต่า  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  สาคู  ตุ๊กตาแมวน้ำ  event  อุณหภูมิสี  safety  ผ้าคลุมโต๊ะ  อักษรจีน  เงินทุน  ภาพดอกไม้  Button  ปลาดุก  พลังงาน  ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน  การเลือกผ้า  เวลา  เอสซีอาร์  ขิง  อาหารเพื่อสุขภาพ  อาหารว่าง  ทฤษฎีการวางซ้อน  อาหารผัด  เสื้อผู้หญิง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 4 Records
ที่ติดตู้เย็นเศษวัสดุ : 32.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ที่ติดตู้เย็น
 
ปั้น...ตุ๊กตาติดตู้เย็น : 41.53 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
 
thank