Tags
หมี  วงจรควบคุม  ผ้ารองจาน  forms  เล็บมือนาง  ตกแต่งโต๊ะ  Open Source  Swish  ฟักทอง  อาชีพ  สัมพันธภาพ  สมบัติของแสง  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  กระเป๋าผ้าไหม  Count  กับแกล้ม  กระเป๋าจ่ายตลาด   ถั่ว  Proxy  การอ้างเหตุผล  ขนม.อาหาร  เพ้นท์ผ้า  อาหารผัด  มะพร้าว  แฟคทอเรียล  มินท์  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  คะน้า  มู่ลี่  จุดคุ้มทุน  ขนมคุกกี้  บริษัท  กระเป๋าเสื้อ  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  การออม  excel  ภาพปะติด  สัปปะรดกวน  การวางตัว  วาดภาพ  จิ้นหม่าวู  สถานที่  fire  ผมทรงฟาร่า  ขนมปังปิต้า  ประวัติการทำงาน  ผลิตผลพลอยได้  บันทึกบัญชี  ถ้วยฟู  ที่ไหน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 9 Records
การทำกระเป๋าหนีบ : 46.6 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
กล่องบรรภัณฑ์กระเป๋าหนีบ : 45.23 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
ปั้น...ตุ๊กตาหนีบกระดาษ1 , 2, 3,4 : 36.49 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาหนีบกระดาษ5, 6, 7, 8 : 38.20 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาหนีบกระดาษ9, 10, 11, 12 : 44.55 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ตัวหนีบหน้าหมู : 41.39 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : งานผ้า,ตัวหนีบ,ประดิษฐ์
 
ตัวหนีบเจ้าตูบ : 48.52 นาที
ครูมาณี กสิกรอุดมไพศาล
Tags : งานผ้า,ตัวหนีบ,ประดิษฐ์
 
thank