Tags
แบบแขนเสื้อ  if-else  เศรษฐกิจ  รีเลย์  กล่อง  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ภาพปะติด  แครอท  แรงดันแม่เหล็ก  กำเนิดศาสนา  โจ๊ก  แบบฟอร์ม  การเย็บแขนเสื้อ  การ์ดอวยพร  การจัดการ  IP Address  fire extinguisher  ออสซิลโลสโคป  Service Station  โอกาสทางธุรกิจ  ทรัพย์สิน  สัมภาษณ์  พัฟ  ไดโอด  ข้าวตู  การแจกแจงแบบปกติ  safty  ข้าวเหนียว  หมั่นโถว  ปลาดุก  forms  ประกันภัย  ยาสมุนไพร  เซต  เจริญปัญญา  ปลาช่อน  ตัวเชื่อมประพจน์   โปรแกรมนำเสนอ  บริหารความเสี่ยง  อนุรักษ์พลังงาน  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ตารางธาตุ  CSS  กระแสไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  สัญลักษณ์งานเชื่อม  Help  ดีท๊อกซ์ผม  Hand Tools  วาดภาพ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 17 Records
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 1 : 44.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 2 : 48.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 3 : 47.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 4 : 44.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 5 : 46.20 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 6 : 46.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 7 : 39.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 9 : 46.13 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอกุหลาบ 1 : 42.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอกุหลาบ 2 : 45.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
thank