Tags
carelessness  Button  ผลิตผลพลอยได้  แต่งเล็บ  โครงงานวิทยาศาสตร์  ความเร็วแสง  นวดแผนไทย  ตัวเลข  fire extinguisher  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ค่าความต้านทานรวม   งานเพ้นท์  เขียนแบบท่อ  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ประชากร  ดับเพลิง  present  ข้าวต้ม  ผูกผ้าแบบดอก  ผ้าเช็ดมือ  คุกกี้  โรล  เครื่องมือกล  ค่าเงิน  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  Open Source  มอเตอร์  ข้าวเม่า  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  การเย็บแขนเสื้อ  จรรยาบรรณ  ขนมปังไส้วีทเจิม  ทอด  ตุ๊กตาผ้า  รีเลย์  ปลาดุกย่าง  เค้ก  Where  TCP/IP  ที่ใส่ทิชชู  คาปูชิโน  ทักทาย  กฎการส่องสว่าง  CSS  ปักตรึงผ้า  พุทธสาวก  การสะท้อนแสง  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  สัมพันธภาพ  ที่ใส่ดินสอ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 17 Records
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 1 : 44.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 2 : 48.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 3 : 47.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 4 : 44.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 5 : 46.20 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 6 : 46.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 7 : 39.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 9 : 46.13 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอกุหลาบ 1 : 42.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอกุหลาบ 2 : 45.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
thank