Tags
มัลติมีเดีย  บ๊ะจ่าง  รายได้  workplace  ก๋วยเตี๋ยว   หนี้สิน  ประกอบธุรกิจ  ไหว้พระจันทร์  Package  ภาพทิวทัศน์  บลูเบอรี่  โปรแกรมสำนักงาน  พาน  Catalog  ประพจน์  เขียนแบบแผ่นคลี่  เค้ก  ขนมคุกกี้  เซ็ทผม  บริดจ์ไฟฟ้า  ครีม  แครอท  ปักเดินเส้น  array  สหกรณ์  เครื่องประดับ  ฐานข้อมูล  การผลิต  จิ้นหม่าวู  คอมพลีเมนต์  ถั่วใบเตย  คาปาซิเตอร์  เต้าหู้ยี้  ปักปะ  ปั้นกระดาษ  การสะท้อนแสง  เอสซีอาร์  ที่จับตู้เย็น  แนะนำตัวเอง  ขัดหน้า  ส้ม  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  ตารางธาตุ  กุ้งย่าง  แป้งทอด  TCP/IP  ผ้ารองจาน  ปักก้างปลา  มะพร้าวเผา  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 84 Records
ตะกร้าใส่ของ : 44.48 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานกระดาษ,งานศิลป์,มาเช่
 
กล่องมาเช่ : 42.15 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานกระดาษ,งานศิลป์,มาเช่
 
กำไลกรองคอมาเช่ : 42.42 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานกระดาษ,งานศิลป์,มาเช่
 
รัดแขนมาเช่ : 46.26 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานกระดาษ,งานศิลป์,มาเช่
 
thank